f013bdd4f7b21cf237e04668f3248bd0b28d2cbb
towar il. cena [zł]
Koszyk jest pusty
razem 0.00
Twój koszykkoszyk baseny0.00 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO: https://www.sklep.agamet.pl/
I Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania
danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
internetowego w domenie https://www.agamet.pl
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AGAMET A. RUDOWICZ-OZONEK SPÓŁKA
JAWNA NIP 1180046055 KRS 0000906921, ul. Leśna 31, 05-270 Marki (dalej: Administrator).
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
Zbierane przez Administratora dane będą:
 przetwarzane zgodnie z prawem,
 przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta
Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania
pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów
poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile
Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z
działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich
powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art.
6 ust. 1 lit. f RODO);
 ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak
konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
III. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym
Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny
do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej
zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania
danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
IV. Informacje o przetwarzaniu
1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
a. podmiotom powiązanym z Administratorem
b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
systemy i rozwiązania informatyczne,
d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, f. kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
V. Prawa osób, których dane dotyczą
1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
o - dostępu do treści swoich danych osobowych
o - sprostowania danych
o - usunięcia danych
o - ograniczenia przetwarzania danych
o - przenoszenia danych
o - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie
prawienie usprawiedliwionego interesu administratora
o - wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność ́ z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w tym do profilowania.
VI. Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
ograniczone.
O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat
dostępny w Serwisie.
POLITYKA COOKIE
Komunikat wyświetlany przy załadowaniu strony
Wykorzystujemy pliki cookie w celu ułatwienia korzystania z naszej strony i dostosowania
prezentowanych treści do Twoich indywidualnych potrzeb. Akceptując komunikat zgadzasz się na
użycie plików oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz odwołać udzieloną nam zgodę
poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji
znajdziesz w naszej Polityce cookie.
Niniejsza Polityka cookie określa zasady przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem
plików Cookie na urządzeniach Użytkownika korzystającego z Serwisu w domenie
https://www.agamet.pl którego administratorem jest spółka AGAMET A. RUDOWICZ-OZONEK SPÓŁKA
JAWNA NIP 1180046055 KRS 0000906921, ul. Leśna 31, 05-270 Marki
I. DEFINICJE
Administrator - AGAMET A. RUDOWICZ-OZONEK SPÓŁKA JAWNA NIP 1180046055 KRS 0000906921, ul.
Leśna 31, 05-270 Marki, który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika
za pośrednictwem plików cookie.
Cookie - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.
Cookie Administratora - oznacza Cookie zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem
przez Administratora stron internetowych Serwisu.
Cookie Zewnętrzne - oznacza Cookie zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem
strony internetowej Serwisu.
Serwis - oznacza stronę ̨ internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy, działający w domenie https://www.agamet.pl
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje
dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu.
II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIE
1. Stosowane przez Administratora Cookie sa ̨bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności
tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają ̨ ́zidentyfikować
oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu
Użytkownikowi. Cookie zazwyczaj zawieraja ̨ nazwę ̨ domeny z której pochodzą,̨ czas przechowywania
ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi AGAMET A. RUDOWICZ-OZONEK SPÓŁKA JAWNA
NIP 1180046055 KRS 0000906921, ul. Leśna 31, 05-270 Marki wykorzystuje 3 rodzaje plików cookie:
1. Niezbędne - absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub
funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać. Przechowywane na urządzeniu .......
2. Analityczne - zwane statystycznymi - zbierają informacje o tym, jak często strona internetowa
jest odwiedzana i jak się z niej korzysta. Te zagregowane i anonimowe informacje służą do
ulepszania zawartości i wydajności strony – bez zgody nie jest to możliwe. Przechowywane na
urządzeniu do ........
3. Reklamowe - zwane też marketingowymi - pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych
do profilu użytkownika odwiedzającego stronę. Na podstawie historii przeglądania budowane
są profile, które udostępniane są partnerom reklamowym, aby spersonalizowane reklamy
wyświetlały się na innych stronach. Przechowywane są przez okres ..........
3. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
1. Sesyjne - tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu
opuszczenia strony internetowej– są one obowiązkowe dla poprawnego działania wybranych
aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości serwisu. Mechanizm cookie sesyjnych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
2. Stałe - wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla Użytkownika m.in. do
zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony lub do wyświetlania
spersonalizowanych reklam, nie są kasowane po zamknięciu i są przechowywane na
urządzeniu użytkownika między sesjami. Mechanizm cookie trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
4. Użytkownik ma możliwość́
ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają ̨ plików cookie.
III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIE
Administrator wykorzystuje Cookie w następujących celach:
Konfiguracji serwisu:
 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
 wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 ułatwienia przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach;
 zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
 Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie:
 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki,
 zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymania sesji
Użytkownika Serwisu po zalogowaniu i rozpoznania osoby korzystającej przy kolejnej sesji,
 optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora; c. realizacji
procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w tym tworzenie
zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony, jej struktury i zawartości
 analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają ̨
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ̨ ze stron internetowych Serwisu, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
IV. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ
COOKIE
1.Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików Cookie.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookie,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookie do Urządzenia
Użytkownika.
3. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomoca ̨
ustawień przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google
Chrome, Opera, Safari) lub za pomoca ̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te moga ̨ zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookie na urządzeniu
Użytkownika.
4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne sa ̨w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookie korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
6. Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików Cookie, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
7. Pliki cookie zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane
przez zaufane podmioty współpracujące.
tło